ZAŠTITA PODATAKA

Za obradu Vaših ličnih podataka na našoj veb stranici odgovoran je TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels. Podatke TSC Food Products GmbH možete naći u impresumu.

Zaštiti Vaših ličnih podataka pristupamo veoma ozbiljno. Obradu Vaših ličnih podataka vršimo u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka, kao i u skladu sa ovom izjavom o zaštiti podataka. Korišćenje naše veb stranice je u principu moguće i bez navođenja ličnih podataka. Ukoliko se na našim stranicama prikupljaju lični podaci (na primer ime, adresa ili adresa e-pošte), to se po mogućnosti uvek odvija na dobrovoljnoj osnovi. Osim toga, lični podaci se prikupljaju, ukoliko nam ih dostavite, na primer, stupanjem u kontakt putem e-pošte, kontaktima na sajmovima, započinjanjem poslovne saradnje itd. Vaši podaci, koji su nam dostavljeni uz saglasnost, će se čuvati samo za odgovarajuću svrhu (obrada upita, poslovne transakcije itd.).

OBRAĐIVAČ NALOGA, PRIMALAC
Vaše lične podatke obrađujemo uz podršku obrađivača naloga koji nam pomažu u pružanju usluga (npr. provajderi veb hostinga, slanje biltena putem e-pošte, usluga dostave). Obrađivači naloga se obavezuju na strogu zaštitu Vaših ličnih podataka i ne smeju da vrše obradu Vaših ličnih podataka u bilo koju drugu svrhu, osim u svrhu pružanja naših usluga. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka odvija se samo prema tipičnim pružaocima poslovnih usluga, npr. bankama (u slučaju transakcija prema Vama), knjigovođama (ako se pojavljujete u našem računovodstvu), pružaocima usluga dostave (u slučaju pošiljke za Vas) itd.

KOLAČIĆI
Ova veb stranica koristi kolačiće. Kolačići omogućavaju da se veb stranice koriste jednostavnije i efikasnije od strane korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka, koja služi za čuvanje informacija. Prilikom posete veb stranice, ona može da postavi kolačić na računaru posetioca veb stranice. Ukoliko korisnik kasnije ponovo poseti veb stranicu, ona može da očita podatke prethodno sačuvanog kolačića i da na taj način npr. utvrdi da li je korisnik ranije posećivao veb stranicu i za koje oblasti veb stranice se posebno interesovao. Više informacija o kolačićima pronaći ćete na veb stranici WIKIPEDIA.

PROMENA PODEŠAVANJA KOLAČIĆA
Korisnik može u podešavanjima veb pretraživača da definiše kako će veb pretraživač upravljati kolačićima i odrediti koji kolačići će biti prihvaćeni ili odbijeni. Gde se ta podešavanja tačno nalaze, zavisi od veb pretraživača. Detaljne informacije o tome se mogu pronaći preko funkcije za pomoć kod veb pretraživača. Ako je korišćenje kolačića ograničeno, pod određenim okolnostima neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije ove veb stranice.

KOLAČIĆI NA NAŠOJ VEB STRANICI
Naša veb stranica obrađuje sledeće kolačiće: Veb analiza Google Analytics služi za čuvanje anonimnih korisničkih podataka za Google-Analytics, putem Google marketinga DoubleClick Ad Exchange, koji služi za upravljanje marketingom u Google mreži.

DATOTEKA ZA EVIDENCIJU NA SERVERU
Radi nadzora tehničkog funkcionisanja i povećanja pouzdanosti rada veb servera, na osnovu glavnog legitimnog interesa odgovornih (tehničke bezbednosne mere) ova veb stranica u datoteci za evidenciju na serveru vrši obradu sledećih ličnih podataka: podaci o pozvanom sadržaju – tačnom vremenu slanja zahteva serveru – tipu / verziji pretraživača – korišćenom operativnom sistemu – Referrer URL – IP adresi se kao lični podaci čuvaju u maksimalnom trajanju od 24 sata. Nakon toga, IP adrese se anonimiziraju.

GOOGLE ANALYTICS
Ova veb stranica koristi Google Analytics, uslugu za veb analizu od strane Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na pravnoj osnovi glavnog legitimnog interesa (analiza korišćenja veb stranica). U vezi sa tim smo sklopili ugovor o obradi podataka naloga sa Google-om. Prilikom pozivanja naše veb stranice, softver se povezuje sa Google serverima i prenosi podatke na Google servere, koji se delom nalaze u SAD-u. Pored toga, Google Analytics koristi kolačiće za čuvanje informacija o korisniku veb stranice i za analizu korišćenja veb stranice od strane korisnika veb stranice. Ova veb stranica koristi funkciju „IP-anonimizacija“. Time se Vaša IP-adresa prethodno skraćuje od strane Google-a i anonimizira unutar država članica Evropske unije ili u drugim ugovornim državama potpisnicama Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se kompletna IP adresa šalje jednom od Google servera u SAD-u i tamo skraćuje. Prema navodima kompanije Google, Google će ove informacije koristiti za potrebe analize Vašeg korišćenja veb stranice, radi sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb stranici i o ostalim uslugama koje su povezane sa korišćenjem veb stranice i interneta. Google će takođe po potrebi te informacije preneti trećoj strani, ukoliko je to propisano zakonom ili ukoliko treća strana vrši obradu tih podataka u ime Google-a. Detaljne informacije o postupanju sa korisničkim podacima kod Google Analytics pronaći ćete u izjavi o zaštiti podataka od strane Google-a odnosno od Google Analytics-a.

DEAKTIVIRANJE GOOGLE ANALYTICS
Evidentiranje Vaših korisničkih podataka na našoj veb stranici generalno možete da sprečite, podešavanjem „Do Not Track“ unutar Vašeg veb pretraživača. Naša veb stranica uzima u obzir signal „Do Not Track“, koji Vaš veb pretraživač šalje svim veb stranicama. Evidentiranje Vaših korisničkih podataka preko Google Analytics možete generalno sprečiti na svim veb stranicama, preuzimanjem i instaliranjem dodatne komponente za pretraživače, koja je dostupna na sledećoj vezi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Evidentiranje Vaših korisničkih podataka preko Google Analytics stranice možete sprečiti samo za ovu veb stranicu, time što ćete kliknuti na sledeću vezu. U Vašoj lokalnoj memoriji pretraživača se vrši postavka podešavanja koja će sprečiti registrovanje Vaših podataka pri budućim posetama ove veb stranice:

Praćenje (Tracking) preko Google Analytics na ovoj veb stranici je AKTIVIRANO. Kliknite ovde da biste isključili Tracking.

VAŠA PRAVA
Imate pravo na informaciju, ispravku, brisanje i ograničenje obrade ličnih podataka. Ukoliko postoji pravna osnova za obradu Vaših ličnih podataka u Vašem odobrenju ili u nekom sa Vama sklopljenom ugovoru, onda imate pravo na prenos podataka. Imate pravo na opoziv eventualno datog odobrenja za obradu Vaših ličnih podataka. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka do opoziva. Imate pravo na prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka u svrhe direktnog oglašavanja. U slučaju prigovora Vaši podaci se više neće obrađivati u svrhu direktnog oglašavanja. Molimo Vas da se sa Vašim željama u vezi sa informacijama, ispravkama, brisanjem, ograničenjem obrade ili opozivom obratite pismeno na TSC Food Products GmbH (d.o.o.), Bahnhofplatz 1, 4600 Wels ili putem e-pošte na info@tsc.at. Osim toga, imate pravo na žalbu kod nadzornog organa (Austrijska državna ustanova za zaštitu podataka/ Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Beč/Wien, e-pošta: dsb@dsb.gv.at).

DIZAJN I PROGRAMIRANJE
Agencija za marketing i onlajn agencija REICHLUNDPARTNER