ZAŠTITA PODATAKA

Za obradu vaših ličnih podataka na našem web sajtu odgovorna je kompanija TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels. Podaci o kompaniji TSC Food Products GmbH se nalaze u impresumu.

Zaštiti vaših ličnih podataka pristupamo veoma ozbiljno. Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka. Korišćenje našeg web sajta je obično moguće bez davanja ličnih podataka. Ukoliko se na našim stranicama prikupljaju podaci o ličnosti (npr. ime, adresa ili e-mail adresa), to se, koliko je to moguće, uvijek sprovodi na dobrovoljnom osnovu. Pored toga, lični podaci se prikupljaju i ukoliko nam ih vi sami dostavite, npr. tako što nas kontaktirate putem e-maila, na sajmovima, pokretanjem posla itd. Vaši dobrovoljno dostavljeni podaci će biti sačuvani samo za odgovarajuću svrhu (obrada zahtjeva, poslovna transakcija itd.).

IZVRŠILAC OBRADE, PRIMALAC
Vaše lične podatke obrađujemo uz pomoć́ izvršilaca obrade, koji nam pomažu u pružanju usluga (npr. web host, e-mail newsletter, usluga dostave). Ovi izvršioci obrade su dužni strogo zaštititi vaše lične podatke i ne smiju da ih obrađuju u bilo koju drugu svrhu osim za pružanje naših usluga. Prijenos vaših ličnih podataka vrši se samo na pružaoce tipičnih poslovnih usluga kao što su banke (u slučaju doznake vama), poreski savjetnici (ako postoje u našem računovodstvenom odjeljenju), pružaoci usluga dostave (u slučaju dostave na vas) i sl.

KOLAČIĆI
Ovaj web sajt koristi kolačiće. Kolačići čine sajtove praktičnijim i efikasnijim za korisnika. Kolačić́ je mala tekstualna datoteka koja se koristi za pohranjivanje informacija. Prilikom posjete web sajtu, web sajt može da postavi kolačić́ na računar posjetioca sajta. Ako korisnik kasnije posjeti web sajt, web sajt može da pročita podatke prethodno pohranjenog kolačića i da tako ustanovi da li je korisnik npr. ranije posjetio sajt i za koje oblasti web sajta je korisnik bio posebno zainteresovan. Više informacija o kolačićima je dostupno na VIKIPEDIJI.

IZMJENA POSTAVKI ZA KOLAČIĆE
Korisnik može odrediti u postavkama web pregledača kako će web pregledač postupati sa kolačićima, odnosno koje će kolačiće prihvatiti, a koje odbiti. Gdje se tačno nalaze ova podešavanja, zavisi od određenog web pregledača. Detaljnim informacijama o tome se može pristupiti preko funkcije pomoći odgovarajućeg web pregledača. Ako se korišćenje kolačića ograniči, možda neće više biti moguće u potpunosti iskoristiti sve funkcije ovog web sajta.

KOLAČIĆI NA NAŠEM WEB SAJTU
Naš web sajt obrađuje sljedeće kolačiće: Web analiza Google Analytics služi za pohranjivanje anonimizovanih korisničkih podataka za Google Analytics od strane Google-a Platforma za oglašavanje DoubleClick Ad Exchange služi za upravljanje oglašavanjem na Google-ovoj mreži za oglašavanje

DATOTEKA SERVERA ZA EVIDENCIJU
Ovaj web sajt obrađuje sljedeće lične podatke u datoteci servera za evidenciju u svrhu praćenja tehničke funkcije i povećanja pouzdanosti web servera, na osnovu prevladavajućih legitimnih interesa voditelja obrade (tehničke mjere sigurnosti): – preuzeti sadržaj – vrijeme zahtjeva servera – tip pretraživača / verzija pretraživača – korišćeni operativni sustav – URL posredničke lokacije – IP adresa Ovi podaci se pohranjuju samo privremeno u periodu od najviše 24 sata. Nakon toga, IP adrese se anonimizuju.

GOOGLE ANALYTICS
Ovaj web sajt koristi Google Analytics, servis za web analizu koji pruža Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD („Google“), na pravnom osnovu prevladavajućeg legitimnog interesa (analiza korišćenja web sajta). U tu svrhu smo sa Google-om zaključili ugovor o obradi podataka. Kada pristupate našem web sajtu, putem softvera se uspostavlja veza sa Google-ovim serverima i podaci se prenose na Google-ove servere, od kojih se neki nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Google Analytics takođe koristi kolačiće za pohranjivanje informacija o korisniku web sajta i za analizu korišćenja web sajta od strane korisnika web sajta. Ovaj web sajt koristi funkciju „IP anonimizacija“. Njome Google prethodno skraćuje i time anonimizuje vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će se puna IP adresa poslati na Google-ov server u SAD i skratiti tamo. Prema navodima Google-a, Google koristiti prikupljene podatke za procjenu korišćenja web sajta, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima web sajta i za pružanje drugih usluga vezanih za aktivnost web sajta i korišćenje interneta. Google takođe eventualno prenosi ove informacije trećim stranama ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrađuju ove podatke po nalogu Google-a. Za detaljne informacije o tome kako se postupa sa korisničkim podacima u pružanju usluge Google Analytics, pogledajte izjavu o zaštiti podataka Google ili Google Analytics.

DEAKTIVIRANJE GOOGLE ANALYTICS
Generalno možete spriječiti prikupljanje svojih korisničkih podataka na našem web sajtu postavkom „Nemoj pratiti“ (Do Not Track) u web pregledaču. Naš web sajt uvažava signal „Nemoj pratiti“ koji vaš web pregledač šalje svim web sajtovima. Generalno možete spriječiti prikupljanje svojih korisničkih podataka od strane Google Analytics-a na svim web sajtovima, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pregledač koji je dostupan na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en Možete da spriječite da Google Analytics prikuplja vaše korisničke podatke samo na ovom web sajtu klikom na sljedeći link. U memoriji vašeg lokalnog web pretraživača namjestiće se postavka koja će spriječiti prikupljanje podataka o budućim posjetama ovom web sajtu:

VAŠA PRAVA
Imate pravo na informacije, ispravke, brisanje i ograničavanje obrade ličnih podataka. Ukoliko je pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka vaša saglasnost ili ugovor zaključen sa vama, imate i pravo na prijenos podataka. Imate pravo da opozovete bilo koju saglasnost datu za obradu vaših ličnih podataka. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka izvršenu do momenta opoziva. Imate pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga. U slučaju prigovora, vaši lični podaci više se neće obrađivati u svrhe direktnog marketinga. Vaši zahtjevi u vezi sa informacijama, ispravkom, brisanjem, ograničenjem obrade, opozivom ili prigovorom treba da budu dostavljeni u pisanoj formi na TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels ili putem e-maila na info@tsc.at. Pored toga, imate pravo da se žalite nadzornom organu (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

DIZAJN I PROGRAMIRANJE
Reklamna agencija i online agencija REICHLUNDPARTNER